Projekt naučné stezky
  

V této sekci chceme představit návrh trasy a technického řešení naučné stezky údolím Hamerského potoka. Začátek stezky plánujeme u vodní nádrže Naděje a trasa bude pokračovat ve směru toku potoka cca 3 km směrem do Mařeniček. Součástí stezky budou informační panely mapující historii využití vodní energie, historii oblasti a problematiku obnovitelných zdrojů energie obecně. Součástí projektu je dále záchrana vodních děl v údolí, z nichž jedno je kulturní nemovitou památkou (viz. zde).

V odkazech níže je možné nahlédnout do technické studie, mapových podkladů trasy a prostřednictvím fotogalerie projít virtuálně trasou stezky. V sekci dotace je popsána stav žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU včetně vybraných materiálů a dále je popsán aktuální stav projektu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE    -    DOTACE    -    AKTUÁLNÍ STAV