Financování projektu

V současné době je činnost sdružení a veškeré náklady s tím spojené financované z vlastních zdrojů členů sdružení. Jednalo se především o náklady spojené s:

- nákupem a pronájmem dotčených pozemků

- provedenými průzkumy (stavební, geologický a biologický průzkum)

- vypracováním projektové dokumentace

- vypracováním žádosti o dotace

- zprovozněním a obsahovou náplní těchto stránek

- další blíže nespecifikované náklady (projednání, prezentace, doprava, atd.)

Jelikož jsou tyto činnosti velmi nákladné, rádi přivítáme jakoukoliv finanční nebo jinou pomoc. Jestliže vás projekt zaujal a chcete nám pomoci, můžete nám napsat nebo finančně přispět. 

Děkujeme!


AKTUALITY
Arrow Image
26.1.2010 odevzdáváme žádost o dotaci v dalším kole žádostí z ROP Severovýchod.

více

PODPORA PROJEKTU
Arrow Image
Jak můžete pomoci
Jestliže vás nápad zaujal a chcete ho podpořit, vyberte si z následujících možností:

Finanční podpora
Jelikož veškeré náklady jsou do této chvíle z vlastních prostředků členů sdružení, moc nám pomůže finanční pomoc - detaily zde.

Jiná podpora
napište nám

více